Rehberlik ve Danışmanlık


Okulumuzda her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu kabul edilerek öğrenci merkezli eğitim öğretim ortamı oluşturulmaktadır. Bu nedenle PDR hizmetleri, eğitimi tamamlayıcı ve destekleyici niteliktedir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri uzman bir psikolojik danışman tarafından yürütülür.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimimiz öncelikle öğrencilerimizin kendini daha iyi tanıması ve özelliklerinin farkında olması üzerine temellendirdiği çalışmalar ile; öğrencilerin sahip oldukları potansiyellerini geliştirebilmesi, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlara karşı uygun baş etme becerileri gösterebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesini hedefler.

Birimimiz çalışmalarını öğretmen, idareci ve ailelerle tam bir eşgüdüm içerisinde yürütmektedir. Bu çalışmalar Üç temel başlık altında yürütülür:

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Okula yeni başlayan öğrencilere yönelik oryantasyon programı hazırlanması ve uygulanması ile uyum sorunlarının ortadan kaldırılması konusunda destekleyicidir.

Sınıf içi rehberlik çalışmaları, grup rehberliği ve  bireysel görüşmeler ile öğrencilerin kendileri ve başkalarının duygularını tanımaları,kişisel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunulması için her sınıf düzeyinde programlar yapılmaktadır.

Öğrencilerin hiç bir konuda ayrımcılığa maruz kalmamaları için önleyici ve koruyucu rehberlik çalışmaları yapılır.

Her yaş düzeyine uygun gelişim dönemi sorunları ile baş etmelerinde öğrencilerimize danışmanlık edilir.

  • Akademik Başarı Takibi

Öğrencilerimizin akademik başarılarının takibi, üst eğitim kurumlarına geçiş ve sınav sistemleri rehberlik servisinin üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur.

Öğrencilerimizin sınav ve sözlü notları, deneme sınav puanları, konu tarama sınavları, ödev alışkanlıkları, ders içinde ki durumları yakından takip edilir. Ve durumu yetersiz görülen öğrenciler bireysel görüşmelere alınır.

Öğrencilerin akademik başarılarının artırılması için amaç belirleme, zamanı etkin kullanma ve verimli ders çalışma gibi becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yapar. Öğretmen ve velileri bilgilendirir, ilgili çalışmaları planlar ve uygular. 

Akademik başarıyı arttıran diğer rehberlik çalışmalarının arasında ; öğrencilerin öğrenme stillerini tespit ederek buna uygun ders çalışma programının hazırlanması ve sınav kaygısının azaltılmasına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi yer almaktadır.

Ailelere Yönelik Çalışmalar

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi,öğrencilerimizin aileleri için de faydalanabilecekleri ve ihtiyaç duyabilecekleri konularda;  veli konferansları, veli bilgilendirme toplantıları,  ve konusunda uzman kişilerin davet edildiği konferans ve paneller organize eder.