Spor


         Beyfen Koleji öğrencisini hayatında spor büyük önem taşır. Bisiklet parkımızın olduğu okul bahçemiz ise bunun en önemli göstergelerinden birisidir. 

         Spor  dikkat ve konsantrasyon gelişimine katkıda bulunarak  bilişsel gelişimi sağlar. çocuğun toplum içerisinde kendini daha kolay ifade etmesini sağlar. Farklı düşünmesini ve taktik geliştirmesini kolaylaştırır, kendini zinde ve sağlıklı hisseder, stresi azaltır, psikolojik rahatlama sağlar.


         Beyfen Koleji bu düşünceden hareketle, okulda spora büyük önem verir. Fiziksel gelişimi  destekleyen en önemli araç  spordur.  Profesyonel ölçülerde yapılan kapalı spor salonumuzda çeşitli dallarda takımlar kurularak öğrencilerimiz müsabakalarda yerlerini alırlar.  Böylece fiziksel gelişim desteklenirken aynı zamanda kişisel gelişimi de desteklenir.
      
         Fiziksel güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler ile  zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimi desteklenir. oyun ya da yarışma formunda olan, kurallı ya da kuralsız, ferdi ya da takım halinde yapılan etkinliklerin tümünün özünde; disiplin ve başarı  hedeflenir. Spor yapan çocuk ister istemez, disiplinle sistemi uygulamaya, hedef koymaya ve başarmaya güdülenir.


         Ön ergenlik döneminde öğrencilerin spora yönlendirilmesi onu kötü alışkanlıklardan korumak, enerjisini doğru kullanmasını sağlamak, sosyal gelişimi ve özgüven duygusunu artırmak adına büyük önem taşımaktadır.