Yabancı Dil

                                                                                                         

        Dünyadaki en yaygın ve geçerli iletişim dilinin İngilizce olduğu bilinmektedir. Okulumuzda etkili bir İngilizce öğreniminin yanı sıra 2. Yabancı dil olarak Almanca eğitimi verilmektedir.

       Yabancı dil öğretimi dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması üzerine programlanmıştır. Yabancı dil eğitim içeriğimiz; farklı kültürlerle iletişimin sağlanabilmesi için gerekli olan dil bilgisi kurallarının ve iletişim stratejilerinin üzerine temellendirilmiştir. Yabancı dil öğretiminde Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi (Common European Framework of References for Languages) esas alınarak değerlendirme yapılmaktadır.

         Öğrencilerin yabancı dilde kendilerini ifade etme becerisini kazanmalarını sağlanırken, öğrenilen dilin kültürü ve dünya kültürlerinin farkındalığının kazandırılması da amaçlanır. Ve bu farkındalığın arttırılması için çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

Neden Almanca?

    İlkokul 2. Sınıftan itibaren 2. Yabancı dil olan Almanca dersleri verilmektedir.  Dünya genelinde 100 milyon kişinin üzerinde kişinin anadili Almancadır.  Avrupa Birliğinde en çok konuşulan dil Almanca olarak bilinir ayrıca bilimsel makale sayısı konusunda dünyada İngilizce’ den sonra ikinci sırada yer alan dil Almanca'dır.

 

      Almanya, dünyanın 2. en büyük ihracatçısı konumundadır ve Türkiye'nin de en büyük ticaret partneridir. Türkiye içerisinde söz sahibi olan  birçok Alman firması bulunmaktadır.

Alman ekonomisi Avrupa Birliğinin en büyük ekonomisi iken, dünyanın da 4. büyük ekonomisidir.

Almanca özellikle mühendislik ve tıp alanlarında eğitim görmek isteyen öğrencilerin  yoğun ilgi gösterdiği bir dildir.