Eğitim - Öğretim


İLKELERİMİZ

·         Eşitlik ve dürüstlük

·       Sabır, Saygı, Sevgi

·       Toplumsal Adalet ve Toplumsal Duyarlılık

·       Özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim)

·       Sosyal ve Bireysel Sorumluluk

·       Çoğulculuk

·       Şiddet Karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik)

·       Ekolojik Düşünce

·        Yaratıcılık ve Üretkenlik

·       Vatanseverlik, Yardımseverlik

·       Bilimsellik ve Eleştirellik

·       Farkındalılık


İlköğretimde aile hayatının dışında ilk kez sosyal bir ortama giren evlatlarımız için öncelikli hedefimiz onların kendilerini güvenli bir ortamda hissetmelerini sağlamaktır.

Hayata hazırlandıkları ilk kademe olan ilkokulda tüm eğitim-öğretim hayatı boyunca devam edecek olan akademik becerilerin temeli atılmaktadır.

Akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahminde bulunma ve benzeri zihinsel becerilerin geliştirilmesi yönünde hazırlanan eğitim-öğretim modelimiz ile akademik başarı arttırılması hedeflenir.

Eğitim- öğretim programımız; aklın ve bilimin ışığında, bilgiye ulaşım yollarını keşfetme, çevre duyarlılığına sahip, sosyal sorumluluğu gelişmiş, bilgi çağına uyum sağlayan bireyler yetiştirme yönünde hazırlanmıştır. 

 Yabancı dil eğitimimiz 2. Sınıftan itibaren başlar ve yoğun bir İngilizce eğitimi ile ilköğretim öğrencilerimiz tüm yönergelere uydukları takdirde ilköğretim bitiminde B1 seviyesine gelmiş olurlar.

İlköğretimde akademik becerilerin temelleri atılır. Beyfen' de farklı olarak; Diksiyon ve Davranış Bilimleri dersleri ile de öğrencilerimizin, sosyal hayatta başarılı birer bireyler olması hedeflenir. Okuluna bisikleti ile gelebilme şansına sahip olan çocuklarımız, bisikletlerini okul bahçesinde yer alan bisiklet parkına parkedebilirler.

İlköğretim çağında  fiziksel gelişim çok büyük önem taşır ve  bu gelişimi destekleyen en önemli araç  spordur.  Profesyonel ölçülerde yapılan kapalı spor salonumuzda çeşitli dallarda takımlar kurularak öğrencilerimiz müsabakalarda yerlerini alırlar.  Böylece fiziksel gelişim desteklenirken aynı zamanda kişisel gelişimi de desteklenir.

 


EĞİTİM FELSEFEMİZ

Beyfen Kolejlerinde eğitim felsefemizevrensel insan haklarına saygılı, Atatürk  ilke - inkılaplarına ve  anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı,  Milli kültür değerlerimizi koruyan, geliştiren ve  tanıtan, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar yetiştirmektir. 


Beden, zihin, ruh ve duygu olarak dengeli  bir karaktere ve geniş bir dünya görüşüne sahip olan bireyler,  topluma ve dünyaya  karşı sorumluluk duyarlar. Ve bu duyarlılıkla faydalı olma misyonunu yüklenirler.