Rehberlik & Danışmanlık


Bu dönem çocuklarımızın evden ayrılıp eğitim hayatına resmi olarak geçtiği ve okulda çok daha fazla zaman geçirmeye başladıkları bir dönemdir. Bu yüzden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimimiz öğrencilerimizin içinde bulundukları şartları ve gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurarak öğrencilerimizin okula kolay uyum sağlayabilecekleri etkinlikler düzenler.

Okula başladıkları dönemde uyum çalışmaları ile okulu, öğretmenlerini, arkadaşlarını tanıyarak eğitim sürecine kolay adapte olmalarını sağlar.

Rehberlik birimimiz veli-öğretmen-öğrenci işbirliği ile hareket ederek öğrenciyi çok yönlü tanımayı amaçlar.

Akademik anlamda başarılı olabilmeleri için çağdaş ve geleneksel eğitim sistemlerini sentezleyerek öğrencilerimize sunulan bilgiyi kolay öğrenmelerini ve akılda kalıcılığını artırmayı amaçlamaktayız.

Öğrencilerimizin her alanda karşılaştıkları güçlükleri büyük birer sorun haline dönmeden sorun çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.