Laboratuvarlar

 

Laboratuvar, öğrenilmek istenilen konunun veya kavramın öğrenciye birinci elden deneyimle veya gösteri yoluyla verildiği bir ortamdır.

Laboratuvarda teorik bilgiler pratiğe dönüştürülür, deneyim kazanılır, bilim anlaşılır, el becerileri geliştirilir, öğrenciler birlikte çalışmayı ve paylaşmayı öğrenir.

 Laboratuvar uygulamalarının yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

 1.  Öğretimin temel ilkelerinden biri olan ve eğitimde esas teşkil eden; “Öğretmen değil öğrenci aktiftir”

 2.  Öğrenciler deney yaparken birden fazla duyu organını aynı anda kullanırlar.

 3. Öğrenciler, araştırma ve inceleme beceri ve alışkanlığı kazanırlar.

4. Laboratuvar öğrenciyi yaratıcı ve eleştirel düşünmeye yöneltir.  

5. Deneyle öğrenilen bilgilerin gerçek yaşamda uygulanma imkanı daha fazladır.

 

Fen Laboratuvarı Kuralları

1. Öğretmenin laboratuvarda olduğundan emin olmadan çalışmaya başlanılmaz.

2. Çalışmaya başlamadan önce deney föyü dikkatlice okunur ve yönergeler takip edilir.

3. Deney yaparken elbiselere dikkat edilir ve saçlar toplanır. Eğer kimyasal maddeler ile çalışıyorsanız laboratuvar önlüğü giyiniz.

4. Laboratuvarda kesinlikle el şakası yapmayınız ve koşmayınız. Laboratuvarlarda kesinlikle bir şey yenmez, içilmez.

5. Laboratuvarlarda bulunan boş beher, bardak ve şişelerden kesinlikle bir şey içilmez.

6. Kullanılmayan bütün ispirto ocakları kapatılır. Kimyasalların neden olduğu gaz ve kokuları solumayınız. Eğer bir koku fark edilmiş ise, laboratuvarı havalandırınız ve oradan uzaklaşınız.

 

7. Test tüpü ısıtılırken ateşe açı yapacak şekilde tutulur, ağzının öğrencilerden uzakta olmasına dikkat edilir.

8. Isıtılan test tüpleri ve beherler eldivenle veya tutacakla tutulur.

9. Alkol içeren solüsyonları kullanmadan önce bütün ispirto ocaklar mutlaka kapatılır.

10. Bütün ilk yardım malzemelerinin yeri önceden öğrenilir (yangın söndürücü, musluklar gibi).

11. Kimyasal maddeler asla lavaboya dökülmez, öğretmenin gösterdiği kimyasal atık şişesine dökülür.

12. Çalışmaya başlarken deney araç-gereçleri öğrenci masasının ortasına gelecek şekilde yerleştirilir, kenarlardan uzak tutulur.

13. Çalışma sona erdiğinde masalar temiz ve düzenli bırakılır.

14. Laboratuvarlardan her zaman öğretmenle beraber sıra ile çıkılır.

 

 


Galeri