Kurucumuzun Mesajı

  • Beyfen Okulları 25 yıllık eğitim kadrosu deneyimi ile Cumhuriyetimizin 100. Yıl  eğitim vizyonunda, zengin bir müfredatla öğrencilerini bir üst sınıf eğitim kurumlarına hazırlayan bir kurumdur.Hızla büyüyen, gelişen ve  siber çağ sebebiyle küçük bir köy halini alan dünyamızda, amacımız geleneksel değerlerin korunduğu, yeni dünya ile entegrasyonun hedef alındığı bir eğitim planlaması ortaya koymaktır.

    Okulumuzun sloganında belirttiğimiz gibi öğrencilerimize; “Her şey senin için” diyerek birincil önceliğimizin onlar olduğunu vurguluyoruz. Amacımız öğrencilerimizin günün koşullarının ötesinde yeni döneme adapte olmalarının önünü açan bir eğitim ve öğretim modeli ortaya koymaktır. Okulumuzda var olan “Yeterlilik Temelli Değerlendirme Sistemi” ile, çocuklarımızın ilkokul tecrübesinden başlayarak lise mezuniyetine kadar olan süreci, sıkı bir şekilde takip edilecektir. Her öğrencinin ayrı bir gelişim dosyası mevcut olup, ilkokuldan lise sona kadar olan tüm bilgileri bu dosyada bulunacaktır. 

     Disiplin, Takip, Güven ve nihayetinde öğrencimizin ölçeğinde en iyi Sonucu elde etmek temel hedefimizdir.

    Okulumuzda sadece akademik başarı değil sosyal hayat başarısı da ilk hedeflerimizin arasındadır.  Sanat, spor ve dilsel alanlarda çocuklarımızın gelişimini önemsiyoruz.  “Her insan ayrı bir dünyadır " düşüncesinden hareketle; bireysel farklılıklara göre düzenlenen, eğitim- öğretim modelimiz sayesinde, birbirinden farklı olan bu dünyaları keşfederek onların en doğru yöne doğru ilerlemeleri için bütün çabamızla mücadele eden bir eğitim kurumuyuz. Amacımız; öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal hayatta başarılı olmalarına katkıda bulunmaktır.

    Öz güvenleri yüksek,  toplumda saygınlık sahibi  ve kendilerini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmeleri birincil önceliklerimizdendir. Bize güvenip emanet ettiğiniz evlatlarınızı, başarıda en yüksek noktalara taşımak, arkanızda gözünüz kalmayacak şekilde onlara örnek eğitmenler olmak temel hedefimizdir.