Misyon Vizyon


VİZYONUMUZ

Yenilikçi, öğrenmeyi seven ve bilgiye ulaşmayı bilen, öz güven sahibi, sorunlara çözüm getiren; üretici, milli değerlere saygılı; evrensel bakış açısına sahip, ilkeli ve ahlaklı bireylerin yetiştirildiği Türkiye'nin önde gelen okullarından biri olmak.


 MİSYONUMUZ

Okulumuzun misyonu; öğrencilerimizin Atatürk İlkelerine bağlı, laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen,milli ve ahlaki değerlere sahip, kendi yeteneklerine ve gücüne inanan, 21. yüzyıl becerilerine sahip, üretici, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen, doğaya ve insana duyarlı, yenilikleri takip eden ve yeniliklere öncülük eden, bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu sayfamızda okulumuzda temel olarak uygulayacağımız eğitim ve öğretimle ilgili misyon ve vizyon anlayışımızı anlatmaya çalışacağız. Beyfen Okulları; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında T.C. Milli eğitim bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve lise alanlarında eğitim-öğretim yapan bir eğitim kurumudur. Okulumuz  öğrencilerine başarı = gelecek eğitim ilkesi üzerinden ilerleyerek okul ve sosyal hayat başarısını artıracak alanlarda eğitim ve öğretim imkanı sağlamaktadır. Tüm dünyada huzur ve barışın hakim olduğu ve buna katkı sağlayacak bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

Aklın ve bilimin ışığında bilgiye ulaşma yollarını hızlı keşfeden, çevre duyarlılığı fazla olan, sosyal sorumluluğu gelişmiş, çevresindeki gelişmelere anında tepki veren, kısa zaman içinde sorun çözebilen, beceri ve kabiliyetlerini geliştirilen, öğrendiklerini sosyal hayatına yansıtabilen, bilgi çağına uyum sağlayan gençler yetiştirmek temel hedefimizdir.  Bu amaçlara paralel olarak yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinen, disiplinli, saygılı, başarıyı önemseyen, ana dili dışında diğer dil becerileri de gelişmiş, evrensel hoşgörüye, özgürlüklere ve demokratik değerlere önem veren gençlerin yetiştirilmesine aracılık etmek en temel önceliklerimizdendir.