Eğitim - Öğretim


İlkelerimiz

Beyfen’li her birey için olmazsa olmaz ilkeler;

Eşitlik ve ayrımcılığın her türlüsüne (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel) karşıtlık.

·        Sabır, saygı, sevgİ

·       Dürüstlük ve öz denetimcilik

·       Toplumsal Adalet ve Toplumsal Duyarlılık

·       Özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim)

·       Sosyal ve bireysel sorumluluk

·       Çoğulculuk

·       Şiddet Karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik)

·       Ekolojik Düşünce

·       Yaratıcılık ve Üretkenlik

·       Vatanseverlik, yardımseverlik

·       Bilimsellik ve Eleştirellik

·       Farkındalılık

 Hedeflerimiz


Okul olarak hedeflerimiz okul ilkelerimiz doğrultusunda ulusal ve evrensel programlar aracılılığı ile;

·       Farklı bakış açılarına, fikir ve inanışlara karşı hoşgörülü ve açık, kültürel değerler ve yaşam biçimlerine, inançlara karşı saygılı

·       Fikir, duygu ve düşüncelerini, sahip olduğu bilgiyi en doğru şekilde ifade edebilecek ana dil yetkinliğine sahip, en az bir yabancı dili iletişiminde kullanabilecek yeterlilikte

·       Evrensel doğruluğa sahip bilgileri keşfetmek ve öğrenmek için heyecan duyan ve emek harcayan

·       Doğada yer alan sınırlı kaynakların korunması ve tasarrufu ve doğayı paylaştığı diğer canlılar konusunda duyarlı v e sorumluluk sahibi

·       Yaratıcılık ve üretkenlik konusunda gelişime açık, bilimsellik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip ve inisiyatif kullanabilen

·       Evrensel ahlak değerlerini bilen, dürüstlük ve adalet duyguları gelişmiş

Bireyler yetiştirmek. 


EĞİTİM FELSEFEMİZ


Evrensel İnsan haklarına saygılı, Atatürk inkılap ve ilkelerine, anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Milli kültür değerlerimizi koruyan, geliştiren, tanıtan; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar yetiştirmek.

Beden, zihin, ruh ve duygu olarak dengeli ve bir karaktere, geniş bir dünya görüşüne sahip, topluma karşı sorumluluk duyan, yaratıcı ve verimli bireyler yetiştirmek.