Eğitim - Öğretim


İLKELERİMİZ

·        Eşitlik ve dürüstlük

·        Sabır, Saygı, Sevgi

·        Toplumsal Adalet ve Toplumsal Duyarlılık

·        Özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim)

·        Sosyal ve Bireysel Sorumluluk

·        Çoğulculuk

·        Şiddet Karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik)

·        Ekolojik Düşünce

·        Vatanseverlik, Yardımseverlik

·       Bilimsellik ve eleştirellik

·        Farkındalılık

·    Yaratıcılık ve Üretkenlik

 


EĞİTİM FELSEFEMİZ

Evrensel İnsan haklarına saygılı, Atatürk inkılap ve ilkelerine, anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Milli kültür değerlerimizi koruyan, geliştiren, tanıtan; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar yetiştirmek.

Beden, zihin, ruh ve duygu olarak dengeli ve bir karaktere, geniş bir dünya görüşüne sahip, topluma karşı sorumluluk duyan, yaratıcı ve verimli bireyler yetiştirmek.