Rehberlik & Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini takip ederek öğrenciyi tanımayı ve bu alanlara yönelik çalışmalar yapmayı hedefler. Öğrencilerin mevcut potansiyellerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapmayı amaçlar.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimizin ortaokul öğrencilerimiz için yapmayı planladığı çalışmalar aşağıdaki gibidir:

·        Oryantasyon çalışmaları ile okulu, öğretmenlerini, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimini tanıtmak,

·        Öğrencilere yönelik seminerler düzenleyerek çeşitli konularda öğrencilerimizin farkındalık düzeylerini artırmak,

·        İçinde bulundukları gelişimsel dönemin özelliklerini tanıtmak ve bu süreçte öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine katkı sağlamak,

·        Koruyucu ve önleyici rehberlik çalışmaları ile öğrencilerimiz belirli konularda bilgilenmelerini sağlamak,

·        Mevcut sınav sistemi ile ilgili bilgilendirici seminerler düzenlemek,

·        Ders çalışma alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla bireysel ve/veya grup çalışmaları düzenlemek,

·        Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerini daha iyi analiz edebilmek amacıyla uygun test ve envanterler uygulamak

·        Bilgilendirici broşürler hazırlamak.